HF 5+5T5

Category:

Polyetenpontonen är den starkaste ponton som fi nns på marknaden idag. Den tål slag, de fl esta syror, bensin och olja m.m. Den är också UV-bestän dig, dvs. bryts inte ner av solbestrålning. Genom att pontonen är fylld med ett formgjutet cellplastblock är den stark, punkterar inte, fylls inte med vatten och mister inte bärförmågan.

  • Brygga med A-pontoner 2,0×4,0 m
  • Landgång med A-ponton 1,1×4,0 m
  • Ramvirke 48 x 148 mm
  • Däckvirke 22 x 120 mm (spårhyvlat)
  • Tryckimpregnerat och hyvlat