Återförsäljare Finland

Rautia Rosenback Ab

Lappfjärd
Tel. +358 (0) 622 88 421
www.rosenback.com

Flygfyrens Stållager Ab

22111 Mariehamn
Jonatan Vördgren
+3584573428299

Återförsäljare Sverige

Hillskär Marinteknik Ab

Umeå
Tel. +46 (0) 703 563 104
www.hillskär-marin.com

Ahås Vassröjning & Sjögrävning AB

Box 24,  681 21 Kristinehamn
Mobil: 0706-557480
E-post: info@ahas.se